สินค้า>>เคมีภัณฑ์>>เน็กซ์เจน แซน 415 พลัส
เน็กซ์เจน แซน 415 พลัส
รหัสสินค้า : 99A5990521261       
รับรองฮาลาลถึง : 19/12/2021
ชื่อแบรนด์ : T P L
บริษัท : บริษัท ไทยเปอร์อ๊อกไซด์ จำกัด
ที่อยู่ 888/160-161 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทร : 0-3624-0210 # 243
เบอร์โทรสาร : 0-3624-0211
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
ดูร้อกช์  - แอลอาร์ดี
กอท.ฮล. 99A5990421255
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2021
เบอร์ล้อกซ์ – 15พี
กอท.ฮล. 99A5990391255
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2021
ทีพีแอล  แคลริทิ
กอท.ฮล. 99A5990631262
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2021
เน็กซ์เจน แซน 405
กอท.ฮล. 99A5990501261
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2021
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ
น้ำนมถั่วเหลือง
กอท.ฮล. 9999999999999
รับรองฮาลาลถึง 25/12/2019
น้ำนมถั่วเหลือง
กอท.ฮล. 9999999999999
รับรองฮาลาลถึง 09/08/2019
5SX-80637 UME JAPANESE FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0811990755
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SX-80637 UME JAPANESE FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0811990755
รับรองฮาลาลถึง 16/09/2020