สินค้า>>ประเภทอื่นๆ>>เน็กซ์เจน แซน 415
เน็กซ์เจน แซน 415
รหัสสินค้า : 99A5990511261       
รับรองฮาลาลถึง : 19/12/2019
ชื่อแบรนด์ : T P L
บริษัท : บริษัท ไทยเปอร์อ๊อกไซด์ จำกัด
ที่อยู่ 888/160-161 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทร : 0-3624-0210 # 243
เบอร์โทรสาร : 0-3624-0211
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
ดูร็อกซ์-มิสท์
กอท.ฮล. 99A5990481261
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
อ๊อกซี่คอสโม่ - 30
กอท.ฮล. 99A5990361253
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
มัลติ - 100
กอท.ฮล. 99A5990211251
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
ไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์  35% เกรด AP
กอท.ฮล. 99A5990061248
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ
CELITE 535 RV - CELITE/CHINA
กอท.ฮล. 99E7110150259
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2019
ACULYN™ 28 Polymer - DOW / USA
กอท.ฮล. 99E7119660261
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2019
Q3-3559 PLUS EU SEMIFLOWABLE TEXTILE ELASTOMER-DOW CORNING /JAPAN
กอท.ฮล. 99E7112750259
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2019
556 COSMETIC GRADE FLUID-DOW CORNING /JAPAN
กอท.ฮล. 99E7110640259
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2019