สินค้า>>ประเภทอื่นๆ>>เน็กซ์เจน แซน 405
เน็กซ์เจน แซน 405
รหัสสินค้า : 99A5990501261       
รับรองฮาลาลถึง : 19/12/2019
ชื่อแบรนด์ : T P L
บริษัท : บริษัท ไทยเปอร์อ๊อกไซด์ จำกัด
ที่อยู่ 888/160-161 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทร : 0-3624-0210 # 243
เบอร์โทรสาร : 0-3624-0211
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
เน็กซ์เจน  แซน  415 พลัส
กอท.ฮล. 99A5990521261
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
แคลริทิ
กอท.ฮล. 99A5990441257
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
เบอร์ล้อกซ์  - 5
กอท.ฮล. 99A5990141248
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
ดูร้อกซ์ แอลอาร์เอ
กอท.ฮล. 99A5990411255
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ
POLYOX™ WSR N60K - DOW / BELGIUM
กอท.ฮล. 99E71110840261
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2019
MEM-8168 EMULSION -XIAMETERR /JAPAN
กอท.ฮล. 99E7114570259
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2019
DOW CORNING™ 360 Medical Fluid, 350 cSt - DOW / EU
กอท.ฮล. 99E71111330261
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2019
AFE-0095 ANTIFOAM EMULSION -XIAMETER /USA.
กอท.ฮล. 99E7115400259
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2019