สินค้า>>ประเภทอื่นๆ>>เน็กซ์เจน แซน 405
เน็กซ์เจน แซน 405
รหัสสินค้า : 99A5990501261       
รับรองฮาลาลถึง : 19/12/2019
ชื่อแบรนด์ : T P L
บริษัท : บริษัท ไทยเปอร์อ๊อกไซด์ จำกัด
ที่อยู่ 888/160-161 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทร : 0-3624-0210 # 243
เบอร์โทรสาร : 0-3624-0211
   แชร์หน้านี้
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
ไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์  35% เกรด APTF
กอท.ฮล. 99A5990111248
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
เอสอาร์พี-15
กอท.ฮล. 99A5990401255
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
อ๊อกซี่แคร์
กอท.ฮล. 99A5990241251
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
ดูร็อกซ์-มิสท์
กอท.ฮล. 99A5990481261
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ
9701 COSMETIC POWDER /JAPAN
กอท.ฮล. 99E7112350259
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2019
SoftCAT™ SL-60 - DOW / CHINA
กอท.ฮล. 99E71110480261
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2019
PRX-308-DOW CORNING /JAPAN
กอท.ฮล. 99E7112840259
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2019
SENTRY™ POLYOX™ WSR 1105 - NF - DOW / USA
กอท.ฮล. 99E71110970261
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2019