สินค้า>>ประเภทอื่นๆ>>ดูร็อกซ์-มิสท์
ดูร็อกซ์-มิสท์
รหัสสินค้า : 99A5990481261       
รับรองฮาลาลถึง : 19/12/2019
ชื่อแบรนด์ : T P L
บริษัท : บริษัท ไทยเปอร์อ๊อกไซด์ จำกัด
ที่อยู่ 888/160-161 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทร : 0-3624-0210 # 243
เบอร์โทรสาร : 0-3624-0211
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
พูรา - วี15
กอท.ฮล. 99A5990531261
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
ดูร้อกซ์ - แอลอาร์เอส
กอท.ฮล. 99A5990431257
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
แคลริทิ-วีทีเอ
กอท.ฮล. 99A5990451257
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
อ๊อกซี่ไวท์
กอท.ฮล. 99A5990321252
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ
CARBOWAX™ SENTRY PEG 4600 - DOW / USA
กอท.ฮล. 99E71111080261
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2019
DOWSIL™ 9041 Silicone Elastomer Blend - DOW / JAPAN
กอท.ฮล. 99E71112120261
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2019
DOWSIL™ 580 Wax - DOW / EU
กอท.ฮล. 99E71111690261
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2019
ACULYN™ 33 Polymer - DOW / USA
กอท.ฮล. 99E7119680261
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2019