สินค้า>>บริการ>>ครัวฮาลาล
ครัวฮาลาล
รหัสสินค้า : 100H5010010361       
รับรองฮาลาลถึง : 07/04/2021
ชื่อแบรนด์ : -
บริษัท : ร้านผัดไท-ห่อไข่ สตูล
ที่อยู่ เลขที่ - หมู่ 1 ควนโดน ควนโดน สตูล 91160
เบอร์โทร : 063 - 6028023
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100G8650010860
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015