สินค้า>>บริโภค>>(ฟอร์ยู) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
(ฟอร์ยู) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
รหัสสินค้า : 10H4510010361       
รับรองฮาลาลถึง : 06/03/2019
ชื่อแบรนด์ : โฟว์ยู
บริษัท : บริษัท เบบี้ เฮลธ์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อยู่ 1320 ถนนบรมตีรโลกนารถ 2 ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
(ฟอร์ยู) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ
5SX-80637 UME JAPANESE FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0811990755
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019