สินค้า>>วัตถุดิบส่วนผสม>>ไข่ขาวผง
ไข่ขาวผง
รหัสสินค้า : 26C5490110361       
รับรองฮาลาลถึง : 21/04/2019
ชื่อแบรนด์ : อาเคดี้
บริษัท : บริษัท อาเคเดีย ฟูดส์ จำกัด
ที่อยู่ 33/6 หมู่ 1 บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
ไข่ขาวผง
กอท.ฮล. 26C5490110361
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
EGG YOLK POWDER - E.P.S. S.P.A. / Italy
กอท.ฮล. 26C5490120361
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2019
ไข่ขาวผง
กอท.ฮล. 26C5490110361
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2019
EGG YOLK POWDER - E.P.S. S.P.A. / Italy
กอท.ฮล. 26C5490120361
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1877520261
รับรองฮาลาลถึง 30/01/2020
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1872791255
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
เพคตินคลาสสิค ซีเอ็ม สองศูนย์ห้า  ตรา เฮิร์บสไตร์ทแอนด์ฟ็อกซ์
กอท.ฮล. 99A3200431047
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
ขนมโมจิสไตล์ญี่ปุ่นรสมะม่วง ตรา ไทฟูกุ
กอท.ฮล. 811221721159
รับรองฮาลาลถึง 21/11/2019