สินค้า>>บริโภค>>ปรุงดี น้ำยำไทยสำเร็จรูป
ปรุงดี น้ำยำไทยสำเร็จรูป
รหัสสินค้า : 75C1381110361       
รับรองฮาลาลถึง : 13/03/2020
ชื่อแบรนด์ : อาเคดี้
บริษัท : บริษัท อาเคเดีย ฟูดส์ จำกัด
ที่อยู่ 33/6 หมู่ 1 บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
ซอสโชยุ
กอท.ฮล. 73C1380640357
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2020
ซอสบลูโกกิ
กอท.ฮล. 75C1381060361
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2020
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ
5SX-80637 UME JAPANESE FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0811990755
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019