สินค้า>>เครื่องดื่ม>>-
-
รหัสสินค้า : 603341810260       
รับรองฮาลาลถึง : 05/03/2021
ชื่อแบรนด์ : SOY SECRETZ™
บริษัท : บริษัท แดรี่พลัส จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 99 หมู่ที่ 7 ถนนพหลโยธิน กม.203 ม่วงหัก พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130
เบอร์โทร : 090-3195685 , 054-342394
เบอร์โทรสาร : 054-342572
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
-
กอท.ฮล. 963341470457
รับรองฮาลาลถึง 05/03/2021
-
กอท.ฮล. 963341480457
รับรองฮาลาลถึง 05/03/2021
-
กอท.ฮล. 603341820260
รับรองฮาลาลถึง 05/03/2021
-
กอท.ฮล. 963341450457
รับรองฮาลาลถึง 05/03/2021
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ