สินค้า>>โรงเชือด/เนื้อสด>>น่องติดสะโพกเป็ดแช่แข็ง
น่องติดสะโพกเป็ดแช่แข็ง
รหัสสินค้า : 20C8040030956       
รับรองฮาลาลถึง : 19/09/2020
ชื่อแบรนด์ : เอโร่
บริษัท : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 1468 ถนนพัฒนาการ พัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทร : 062-328-9549
เบอร์โทรสาร : 02-0679069
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
เห็ดหอม
กอท.ฮล. 52E7490050259
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2021
ปีกเต็มเป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 28C8040120957
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
มะตูม
กอท.ฮล. 52E7490140259
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2021
เครื่องในเป็ดรวมแช่แข็ง
กอท.ฮล. 28C8040200957
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ
เชือดสัตว์ (โค) ตามหลักศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 30J7350010462
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2020
น่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 20D9710070662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
เนื้อสันในโคขุน ตรา ลา ปาโลมา
กอท.ฮล. 30I5060010761
รับรองฮาลาลถึง 11/07/2019