สินค้า>>ทั้งหมด>>บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
รหัสสินค้า : 80A8730030656       
รับรองฮาลาลถึง : 25/06/2021
ชื่อแบรนด์ : GRACZ
บริษัท : บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 46/151 หมู่ 12 ถนนนวลจันทร์ คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทร : 081-9294083
เบอร์โทรสาร : 056-431384
บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ