สินค้า>>บริโภค>>แคลริทิ-วีทีเอ
แคลริทิ-วีทีเอ
รหัสสินค้า : 99A5990451257       
รับรองฮาลาลถึง : 19/12/2019
ชื่อแบรนด์ : T P L
บริษัท : บริษัท ไทยเปอร์อ๊อกไซด์ จำกัด
ที่อยู่ 888/160-161 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทร : 0-3624-0210 # 243
เบอร์โทรสาร : 0-3624-0211
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
พูรา - วี15
กอท.ฮล. 99A5990531261
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
ดูร้อกซ์ - แอลอาร์เอส
กอท.ฮล. 99A5990431257
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
แคลริทิ-วีทีเอ
กอท.ฮล. 99A5990451257
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
อ๊อกซี่ไวท์
กอท.ฮล. 99A5990321252
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ
5SX-80637 UME JAPANESE FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0811990755
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019