สินค้า>>บริโภค>>แคลริทิ
แคลริทิ
รหัสสินค้า : 99A5990441257       
รับรองฮาลาลถึง : 19/12/2019
ชื่อแบรนด์ : T P L
บริษัท : บริษัท ไทยเปอร์อ๊อกไซด์ จำกัด
ที่อยู่ 888/160-161 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทร : 0-3624-0210 # 243
เบอร์โทรสาร : 0-3624-0211
   แชร์หน้านี้
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
ดูร้อกซ์ แอลอาร์เอ
กอท.ฮล. 99A5990411255
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
อ๊อกซี่เฟรช  50
กอท.ฮล. 99A5990251251
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
เบอร์ล้อกซ์  - 5
กอท.ฮล. 99A5990141248
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
พูรา - วี15
กอท.ฮล. 99A5990531261
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ