สินค้า>>เคมีภัณฑ์>>ดูร้อกซ์ แอลอาร์เอ
ดูร้อกซ์ แอลอาร์เอ
รหัสสินค้า : 99A5990411255       
รับรองฮาลาลถึง : 19/12/2019
ชื่อแบรนด์ : T P L
บริษัท : บริษัท ไทยเปอร์อ๊อกไซด์ จำกัด
ที่อยู่ 888/160-161 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทร : 0-3624-0210 # 243
เบอร์โทรสาร : 0-3624-0211
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
อ๊อกซี่คอสโม่ - 30
กอท.ฮล. 99A5990361253
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
มัลติ - 100
กอท.ฮล. 99A5990211251
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
ไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์  35% เกรด AP
กอท.ฮล. 99A5990061248
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
คอตไบร์ท
กอท.ฮล. 99A5990471259
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ