สินค้า>>บริโภค>>เบอร์ล็อกซ์-12 พี
เบอร์ล็อกซ์-12 พี
รหัสสินค้า : 99A5990381255       
รับรองฮาลาลถึง : 19/12/2019
ชื่อแบรนด์ : T P L
บริษัท : บริษัท ไทยเปอร์อ๊อกไซด์ จำกัด
ที่อยู่ 888/160-161 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทร : 0-3624-0210 # 243
เบอร์โทรสาร : 0-3624-0211
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
เบอร์ล้อกซ์  - 5
กอท.ฮล. 99A5990141248
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
ดูร้อกซ์ แอลอาร์ดี
กอท.ฮล. 99A5990421255
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
อ๊อกซี่เฟรช  50
กอท.ฮล. 99A5990251251
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
เน็กซ์เจน แซน 405
กอท.ฮล. 99A5990501261
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ
5SX-80637 UME JAPANESE FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0811990755
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019