สินค้า>>เคมีภัณฑ์>>อ๊อกซี่ไวท์
อ๊อกซี่ไวท์
รหัสสินค้า : 99A5990321252       
รับรองฮาลาลถึง : 19/12/2021
ชื่อแบรนด์ : T P L
บริษัท : บริษัท ไทยเปอร์อ๊อกไซด์ จำกัด
ที่อยู่ 888/160-161 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทร : 0-3624-0210 # 243
เบอร์โทรสาร : 0-3624-0211
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
เบอร์ล้อกซ์ – 12พี
กอท.ฮล. 99A5990381255
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2021
ไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์ 35% AP
กอท.ฮล. 99A5990061248
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2021
35%  ซูเปอร์
กอท.ฮล. 99A5990591262
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2021
คอตไบร์ท
กอท.ฮล. 99A5990471259
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2021
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ
น้ำนมถั่วเหลือง
กอท.ฮล. 9999999999999
รับรองฮาลาลถึง 25/12/2019
น้ำนมถั่วเหลือง
กอท.ฮล. 9999999999999
รับรองฮาลาลถึง 09/08/2019
5SX-80637 UME JAPANESE FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0811990755
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SX-80637 UME JAPANESE FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0811990755
รับรองฮาลาลถึง 09/01/2021