สินค้า>>บริโภค>>อ๊อกซี่แคร์
อ๊อกซี่แคร์
รหัสสินค้า : 99A5990241251       
รับรองฮาลาลถึง : 19/12/2019
ชื่อแบรนด์ : T P L
บริษัท : บริษัท ไทยเปอร์อ๊อกไซด์ จำกัด
ที่อยู่ 888/160-161 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทร : 0-3624-0210 # 243
เบอร์โทรสาร : 0-3624-0211
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
ไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์  35% เกรด APTF
กอท.ฮล. 99A5990111248
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
เอสอาร์พี-15
กอท.ฮล. 99A5990401255
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
อ๊อกซี่แคร์
กอท.ฮล. 99A5990241251
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
ดูร็อกซ์-มิสท์
กอท.ฮล. 99A5990481261
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ
5SX-80637 UME JAPANESE FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0811990755
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019