สินค้า>>เคมีภัณฑ์>>ไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์ 35% APF
ไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์ 35% APF
รหัสสินค้า : 99A5990081248       
รับรองฮาลาลถึง : 19/12/2021
ชื่อแบรนด์ : T P L
บริษัท : บริษัท ไทยเปอร์อ๊อกไซด์ จำกัด
ที่อยู่ 888/160-161 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทร : 0-3624-0210 # 243
เบอร์โทรสาร : 0-3624-0211
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
เน็กซ์เจน แซน 415
กอท.ฮล. 99A5990511261
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2021
อ๊อกซี่ไวท์
กอท.ฮล. 99A5990321252
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2021
ดูร้อกช์  - แอลอาร์เอส
กอท.ฮล. 99A5990431257
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2021
ซีไว้ท์
กอท.ฮล. 99A5990181251
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2021
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ
น้ำนมถั่วเหลือง
กอท.ฮล. 9999999999999
รับรองฮาลาลถึง 25/12/2019
น้ำนมถั่วเหลือง
กอท.ฮล. 9999999999999
รับรองฮาลาลถึง 09/08/2019
5SX-80637 UME JAPANESE FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0811990755
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SX-80637 UME JAPANESE FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0811990755
รับรองฮาลาลถึง 09/01/2021