สินค้า>>เคมีภัณฑ์>>ไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์ 35% เกรด AP
ไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์ 35% เกรด AP
รหัสสินค้า : 99A5990061248       
รับรองฮาลาลถึง : 19/12/2019
ชื่อแบรนด์ : T P L
บริษัท : บริษัท ไทยเปอร์อ๊อกไซด์ จำกัด
ที่อยู่ 888/160-161 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทร : 0-3624-0210 # 243
เบอร์โทรสาร : 0-3624-0211
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
พูรา - วี15
กอท.ฮล. 99A5990531261
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
แคลริทิ-วีทีเอ
กอท.ฮล. 99A5990451257
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
แคลริทิ
กอท.ฮล. 99A5990441257
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
อ๊อกซี่เฟรช - 35
กอท.ฮล. 99A5990331252
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ