สินค้า>>เคมีภัณฑ์>>ไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์ 35% AP
ไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์ 35% AP
รหัสสินค้า : 99A5990061248       
รับรองฮาลาลถึง : 19/12/2021
ชื่อแบรนด์ : T P L
บริษัท : บริษัท ไทยเปอร์อ๊อกไซด์ จำกัด
ที่อยู่ 888/160-161 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทร : 0-3624-0210 # 243
เบอร์โทรสาร : 0-3624-0211
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
เน็กซ์เจน แซน 405
กอท.ฮล. 99A5990501261
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2021
มัลติ – 5
กอท.ฮล. 99A5990271252
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2021
ดูร้อกช์  - แอลอาร์ดี
กอท.ฮล. 99A5990421255
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2021
เบอร์ล้อกซ์ – 15พี
กอท.ฮล. 99A5990391255
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2021
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ
น้ำนมถั่วเหลือง
กอท.ฮล. 9999999999999
รับรองฮาลาลถึง 25/12/2019
น้ำนมถั่วเหลือง
กอท.ฮล. 9999999999999
รับรองฮาลาลถึง 09/08/2019
น้ำนมถั่วเหลือง
กอท.ฮล. 9999999999999
รับรองฮาลาลถึง 15/10/2021
น้ำนมถั่วเหลือง
กอท.ฮล. 9999999999999
รับรองฮาลาลถึง 20/10/2021