สินค้า>>บริการ>>ครัวฮาลาล
ครัวฮาลาล
รหัสสินค้า : 100C7280010756       
รับรองฮาลาลถึง : 22/03/2021
ชื่อแบรนด์ : -
บริษัท : โรงพยาบาลหาดใหญ่
ที่อยู่ 182 ถนนรัถการ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
เบอร์โทร : 080-0404558
เบอร์โทรสาร : 074-273100
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100G8650010860
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015