สินค้า>>เครื่องดื่ม>>นมสดพาสเจอร์ไรส์
นมสดพาสเจอร์ไรส์
รหัสสินค้า : 60A2770040847       
รับรองฮาลาลถึง : 23/11/2020
ชื่อแบรนด์ : นมโรงเรียน
บริษัท : สหกรณ์โคนมชะอำ - ห้วยทราย จำกัด
ที่อยู่ 699/29 ถนนเพชรเกษม(ชะอำ-ปราณบุรี) ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี 76120
เบอร์โทร : 081-4067693, 032-471956#14
เบอร์โทรสาร : 032-470143 # 18
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ