สินค้า>>ทั้งหมด>>ลิโพวิตัน-ดี (โดยมีคำว่า "เครื่องดื่ม" กำกับ)
ลิโพวิตัน-ดี (โดยมีคำว่า "เครื่องดื่ม" กำกับ)
รหัสสินค้า : 926730061156       
รับรองฮาลาลถึง : 29/10/2021
ชื่อแบรนด์ : ลิโพวิตัน-ดี
บริษัท : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 348 ถนนรามคำแหง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทร : 0-2351-1000
เบอร์โทรสาร : 0-2351-1125
ลิโพวิตัน-ดี (โดยมีคำว่า "เครื่องดื่ม" กำกับ)
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ