สินค้า>>เครื่องดื่ม>>นมข้นแปลงไขมันหวาน
นมข้นแปลงไขมันหวาน
รหัสสินค้า : 605710471147       
รับรองฮาลาลถึง : 02/11/2021
ชื่อแบรนด์ : มะลิ
บริษัท : บริษัท มะลิ กรุ๊ป 1962 จำกัด
ที่อยู่ 27 ถนนกรุงเทพกรีฑา สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทร : 0-2184-6700
เบอร์โทรสาร : 0-2184-6655
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
ผลิตภัณฑ์นมข้นหวาน
กอท.ฮล. 635711290552
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2021
ผลิตภัณฑ์นมข้นหวานผสมช็อกโกแลค
กอท.ฮล. 615712470361
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2021
ผลิตภัณฑ์นมข้นหวานผสมชาไทย
กอท.ฮล. 635712520462
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2021
ผลิตภัณฑ์นมข้นหวานกลิ่นนมเย็น
กอท.ฮล. 635712530462
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2021
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ