สินค้า>>อุปโภค>>แป้งอัลฟาหรือแป้งพรีเจลลาติไนซ์ ตราอัลฟา
แป้งอัลฟาหรือแป้งพรีเจลลาติไนซ์ ตราอัลฟา
รหัสสินค้า : 77A5880011248       
รับรองฮาลาลถึง : 29/08/2019
ชื่อแบรนด์ : อัลฟา
บริษัท : บริษัท ไทยวาอัลฟาสตาร์ช จำกัด
ที่อยู่ 21/63-64 อาคารไทยวา 1 ชั้น 21 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทร : 0-2285-0040 # 1422
เบอร์โทรสาร : 0-2285-0675
   แชร์หน้านี้
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ