สินค้า>>บริโภค>>น้ำนมมะพร้าวรสช็อกโกแลตพาสเจอร์ไรซ์ (JMW28N)
น้ำนมมะพร้าวรสช็อกโกแลตพาสเจอร์ไรซ์ (JMW28N)
รหัสสินค้า : 91D6930410160       
รับรองฮาลาลถึง : 21/01/2020
ชื่อแบรนด์ : -
บริษัท : บริษัท อัมพวาผลิตภัณฑ์มะพร้าว จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 65/1 หมู่ที่ 5 ถนนพระราม 2 แพรกหนามแดง อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
น้ำนมมะพร้าวรสช็อกโกแลตพาสเจอร์ไรซ์ (JMW28N)
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ
5SX-80637 UME JAPANESE FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0811990755
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019