สินค้า>>อาหาร>>ไข่ไก่ต้มสุกแบบแข็งปอกเปลือก
ไข่ไก่ต้มสุกแบบแข็งปอกเปลือก
รหัสสินค้า : 26B7640411259       
รับรองฮาลาลถึง : 05/12/2020
ชื่อแบรนด์ : ซีพี
บริษัท : บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 313 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทร : -
เบอร์โทรสาร : -
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
ชิคเก้นริง รสคลาสสิค กลิ่นชีส (ไก่ปรุงรส)
กอท.ฮล. 275243501162
รับรองฮาลาลถึง 30/06/2021
ไข่ไก่สดอนามัย ตราซีพี เบอร์ 4 น้ำหนัก 50+55 กรัม
กอท.ฮล. 26B7640541260
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2018
ไข่รวมเหลวแช่เย็น
กอท.ฮล. 26B7640171255
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
ไข่ไก่สด ซีพี ขนาด L น้ำหนักต่อฟอง 60+-70 เบอร์ 1-2
กอท.ฮล. 26B7640721260
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2018
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ