สินค้า>>บริการ>>ครัวฮาลาล
ครัวฮาลาล
รหัสสินค้า : 100B2460011251       
รับรองฮาลาลถึง : 06/09/2020
ชื่อแบรนด์ : โรงพยาบาลทุ่งหว้า
บริษัท : โรงพยาบาลทุ่งหว้า
ที่อยู่ เลขที่ 50 หมู่ 8 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล 91120
เบอร์โทร : 074-789165-6
เบอร์โทรสาร : -
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100G8650010860
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015