สินค้า>>บริการ>>ครัวฮาลาล
ครัวฮาลาล
รหัสสินค้า : 100E6240010958       
รับรองฮาลาลถึง : 20/09/2020
ชื่อแบรนด์ : โรงพยาบาลเจาะไอร้อง
บริษัท : โรงพยาบาลเจาะไอร้อง
ที่อยู่ 348 หมู่ 1 จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส 96130
เบอร์โทร : 0 - 7354 4073
เบอร์โทรสาร : 0 - 7354 4073
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ