สินค้า>>ประเภทอื่นๆ>>ฟิล์ม เอ็มพีอีที
ฟิล์ม เอ็มพีอีที
รหัสสินค้า : 18E5860221258       
รับรองฮาลาลถึง : 22/12/2020
ชื่อแบรนด์ : PETLAR
บริษัท : บริษัท เอสอาร์เอฟ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 3 นิคมมาบตาพุด ถนนไอหนึ่ง มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 21150
เบอร์โทร : 033 - 010983-7
เบอร์โทรสาร : 033 - 010988
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
ฟิล์มพีคิวเอ็ม (สเปเชี่ยลโคพอลิเมอร์ โคทเมทัลไลท์โพลีเอสเตอร์ฟิล์ม)
กอท.ฮล. 18E5860261261
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2020
ฟิล์มซีเอส (เคเบิลเกรดโพลีเอสเตอร์ฟิล์ม)
กอท.ฮล. 18E5860091258
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2020
ฟิล์มพีอาร์เอ็ม (โคโรน่าทรีทเมทัลไลท์โพลีเอสเตอร์ฟิล์ม)
กอท.ฮล. 18E5860171258
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2020
ฟิล์มพีอาร์ (โคโรน่าทรีทโพลีเอสเตอร์ฟิล์ม)
กอท.ฮล. 18E5860011258
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2020
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ
อาหารปลาดุก
กอท.ฮล. 19D8630060458
รับรองฮาลาลถึง 22/04/2016
ฟิล์มพีเอ็ม (เพลนไซด์เมทัลไลท์โพลีเอสเตอร์ฟิล์ม)
กอท.ฮล. 18E5860161258
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2018
ฟิล์มพีเอ็ม (เพลนไซด์เมทัลไลท์โพลีเอสเตอร์ฟิล์ม)
กอท.ฮล. 18E5860161258
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2020
เนื้อไก่ผสมกุ้งในน้ำ
กอท.ฮล. 19F0460040759
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015