สินค้า>>ประเภทอื่นๆ>>ฟิล์มพีไอ (ไอโซโทรปิคโพลีเอสเตอร์ฟิล์ม)
ฟิล์มพีไอ (ไอโซโทรปิคโพลีเอสเตอร์ฟิล์ม)
รหัสสินค้า : 18E5860081258       
รับรองฮาลาลถึง : 22/12/2020
ชื่อแบรนด์ : PETLAR
บริษัท : บริษัท เอสอาร์เอฟ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 3 นิคมมาบตาพุด ถนนไอหนึ่ง มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 21150
เบอร์โทร : 033 - 010983-7
เบอร์โทรสาร : 033 - 010988
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ