สินค้า>>>>กรดไนตริก 68%
กรดไนตริก 68%
รหัสสินค้า : 99E1520010858       
รับรองฮาลาลถึง : 02/08/2020
ชื่อแบรนด์ : TNC
บริษัท : บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด
ที่อยู่ 26/56 อาคารทีพีไอทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนจันทน์ตัดใหม่ ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทร : 0-2678-6600-6
เบอร์โทรสาร : 0-2678-5484
กรดไนตริก 68%
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
กรดไนตริก 68%
กอท.ฮล. 99E1520030858
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
กรดไนตริก 68%
กอท.ฮล. 99E1520020858
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
กรดไนตริก 60%
กอท.ฮล. 99E1520040858
รับรองฮาลาลถึง 02/08/2020
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ