สินค้า>>อาหาร>>ไข่เหลว
ไข่เหลว
รหัสสินค้า : 26B1190100653       
รับรองฮาลาลถึง : 10/05/2021
ชื่อแบรนด์ : เคซีเอฟ
บริษัท : บริษัท เกษมชัยฟู๊ด จำกัด
ที่อยู่ 169 หมู่ที่ 8 บางเลน บางเลน นครปฐม 73130
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
เต้าหู้ไข่ไก่
กอท.ฮล. 26B1190060651
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2021
ไข่ลูกรอก
กอท.ฮล. 26B1190190557
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2021
KCF FRESH HEN EGGS
กอท.ฮล. 26F0440050759
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2021
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ