สินค้า>>ทั้งหมด>>เต้าหู้ไข่ไก่
เต้าหู้ไข่ไก่
รหัสสินค้า : 26B1190060651       
รับรองฮาลาลถึง : 10/05/2021
ชื่อแบรนด์ : เคซีเอฟ
บริษัท : บริษัท เกษมชัยฟู๊ด จำกัด
ที่อยู่ 169 หมู่ที่ 8 บางเลน บางเลน นครปฐม 73130
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
ทาร์ตไข่
กอท.ฮล. 26B1190210557
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2021
ไข่ไก่สด
กอท.ฮล. 26B1190010651
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2019
ไข่แดงเค็ม  (จำนวน 6 ฟอง)
กอท.ฮล. 26I0160060761
รับรองฮาลาลถึง 30/07/2020
ไข่แดงเค็ม
กอท.ฮล. 26B1190120653
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2019
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ