สินค้า>>โรงเชือด/เนื้อสด>>เนื้อไก่
เนื้อไก่
รหัสสินค้า : 20F0670010459       
รับรองฮาลาลถึง : 09/04/2021
ชื่อแบรนด์ : สยามแม็คโคร
บริษัท : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขา 2
ที่อยู่ 34/54 หมู่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
เบอร์โทร : 081-6562469
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
เนื้อวัว
กอท.ฮล. 30F0670020459
รับรองฮาลาลถึง 08/04/2019
เนื้อเป็ด
กอท.ฮล. 25F0670030459
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2021
เนื้อโค
กอท.ฮล. 30F0670040462
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2021
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ
เชือดสัตว์ (โค) ตามหลักศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 30J7350010462
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2020
น่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 20D9710070662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
เนื้อสันในโคขุน ตรา ลา ปาโลมา
กอท.ฮล. 30I5060010761
รับรองฮาลาลถึง 11/07/2019