สินค้า>>โรงเชือด/เนื้อสด>>เชือดไก่ตามหลักการศาสนาอิสลาม
เชือดไก่ตามหลักการศาสนาอิสลาม
รหัสสินค้า : 205180010944       
รับรองฮาลาลถึง : 07/06/2021
ชื่อแบรนด์ : ซีพี
บริษัท : บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 313 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทร : -
เบอร์โทรสาร : -
เชือดไก่ตามหลักการศาสนาอิสลาม
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
ไก่อบเทอริยากิ
กอท.ฮล. 27A0930511055
รับรองฮาลาลถึง 03/08/2021
นักเก็ตไก่คลาสสิคพร้อมปรุง
กอท.ฮล. 276972190654
รับรองฮาลาลถึง 05/06/2021
ไก่ทอดคาราเกะ
กอท.ฮล. 27A0930501055
รับรองฮาลาลถึง 03/08/2021
ชิ้นส่วนอก
กอท.ฮล. 20J7000020762
รับรองฮาลาลถึง 17/07/2021
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ
น่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 20D9710070662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
น่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 20D9710070662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2021