สินค้า>>อาหาร>>เงาะในน้ำเชื่อม
เงาะในน้ำเชื่อม
รหัสสินค้า : 52E3630011058       
รับรองฮาลาลถึง : 03/11/2020
ชื่อแบรนด์ : TROFCO
บริษัท : บริษัท ทรอปิคอล ฟู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด
ที่อยู่ 221 ซอยพัฒนาการ 53 พัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทร : 02-0516888
เบอร์โทรสาร : 02-0564188
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
ข้าวโพดหวานในน้ำเกลือ
กอท.ฮล. 52E3630061058
รับรองฮาลาลถึง 03/11/2020
ลูกตาลในน้ำเชื่อม
กอท.ฮล. 52E3630051058
รับรองฮาลาลถึง 03/11/2020
ลิ้นจี่ในน้ำเชื่อม
กอท.ฮล. 52E3630041058
รับรองฮาลาลถึง 03/11/2020
ลำไยในน้ำเชื่อม
กอท.ฮล. 52E3630031058
รับรองฮาลาลถึง 03/11/2020
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ