สินค้า>>บริการ>>ครัวฮาลาล โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ (สำหรับผู้ป่วย)
ครัวฮาลาล โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ (สำหรับผู้ป่วย)
รหัสสินค้า : 100B7850010154       
รับรองฮาลาลถึง : 18/02/2021
ชื่อแบรนด์ : -
บริษัท : โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
ที่อยู่ เลขที่ 38/2 ถนนเลียบวารี กระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทร : 0-2988 4100 ext. 159
เบอร์โทรสาร : 02-543 2089
ครัวฮาลาล โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ (สำหรับผู้ป่วย)
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100G8650010860
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015