สินค้า>>อาหาร>>น้ำกะทิสยาม
น้ำกะทิสยาม
รหัสสินค้า : 83F1230020859       
รับรองฮาลาลถึง : 15/08/2020
ชื่อแบรนด์ : ลอดช่องสยาม
บริษัท : บริษัท ลอดช่องสยาม กรุ๊ป จำกัด (สาขาที่ 00001)
ที่อยู่ 31/4 , 104/6 หมู่ที่ 7 โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
เบอร์โทร : 0923264914
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
ลอดช่องสยาม
กอท.ฮล. 83F1230010859
รับรองฮาลาลถึง 15/08/2020
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ