สินค้า>>ทั้งหมด>>น้ำมันดอกทานตะวันผ่านกรรมวิธีสกัดจากเมล็ดทานตะวัน 100%
น้ำมันดอกทานตะวันผ่านกรรมวิธีสกัดจากเมล็ดทานตะวัน 100%
รหัสสินค้า : 730550030941       
รับรองฮาลาลถึง : 19/09/2020
ชื่อแบรนด์ : กุ๊ก
บริษัท : บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 2 ซอยธนากร ถนนพระสมุทรเจดีย์ ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290
เบอร์โทร : 0-2425-8930-3, 0-28197470 ต่อ 281
เบอร์โทรสาร : 0-2819-7478
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
น้ำมันถั่วเหลืองผ่านกรรมวิธีสกัดจากถั่วเหลือง 100%
กอท.ฮล. 730550010941
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
น้ำมันคาโนลา  100%  ผ่านกรรมวิธี
กอท.ฮล. 730550230355
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
เลซิทินจากถั่วเหลือง
กอท.ฮล. 990550300957
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
เลซิทินจากถั่วเหลือง
กอท.ฮล. 990550220953
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ