สินค้า>>ทั้งหมด>>น้ำตาลทรายดิบ
น้ำตาลทรายดิบ
รหัสสินค้า : 746250040249       
รับรองฮาลาลถึง : 27/02/2021
ชื่อแบรนด์ : บี
บริษัท : บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด
ที่อยู่ 388 อาคาร เอส.พี. ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทร : 032 -743111,032-743222
น้ำตาลทรายดิบ
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์
กอท.ฮล. 746250010245
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2021
น้ำตาลทรายขาวธรรมดา
กอท.ฮล. 746250020245
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2021
กากน้ำตาลสุดท้าย
กอท.ฮล. 746250030248
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2021
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ