สินค้า>>โรงเชือด/เนื้อสด>>ไก่สดทั้งตัว
ไก่สดทั้งตัว
รหัสสินค้า : 206390020356       
รับรองฮาลาลถึง : 13/03/2022
ชื่อแบรนด์ : เซนทาโก
บริษัท : บริษัท ไก่สดเซนทาโก จำกัด
ที่อยู่ 7/3 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
เบอร์โทร : 0-2516-2687
เบอร์โทรสาร : 0-2516-2688
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
ประเภทมันไก่/หนังไก่
กอท.ฮล. 206390300362
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2022
Frozen Chicken Inner Fillet, Top Tendon Off, Salted (Min 1.2%) (Uncal/Whole Piece/Cut Piece/Dice/Strip/Skewer)
กอท.ฮล. 206390120360
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2022
FROZEN CHICKEN BL (Whole Piece/Drum/Thigh/BLK/ Tenderize)
กอท.ฮล. 206390170361
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2022
FROZEN CHICKEN BREAST NATURAL
กอท.ฮล. 206390060359
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ
เชือดสัตว์ (โค) ตามหลักศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 30J7350010462
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2020
น่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 20D9710070662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
เนื้อสันในโคขุน ตรา ลา ปาโลมา
กอท.ฮล. 30I5060010761
รับรองฮาลาลถึง 11/07/2019