สินค้า>>การเชือด>>เชือดเป็ดตามหลักการศาสนาอิสลาม
เชือดเป็ดตามหลักการศาสนาอิสลาม
รหัสสินค้า : 25A8630030454       
รับรองฮาลาลถึง : 02/04/2019
ชื่อแบรนด์ : BETAGRO
บริษัท : บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 49/3 หมู่ 2 ดอนทราย บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140
เบอร์โทร : 0-3858-8117-9
เบอร์โทรสาร : 0-3882-4105
   แชร์หน้านี้
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ
เชือดโคตามหลักการศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 30I1120010461
รับรองฮาลาลถึง 10/04/2019
โรงเชือดโคถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 30Jสายันณ์..0010362
รับรองฮาลาลถึง 26/02/2020
เชือดโค - กระบือ ตามหลักการศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 30I0330010661
รับรองฮาลาลถึง 31/05/2019