สินค้า>>โรงเชือด/เนื้อสด>>ชิ้นส่วนไก่ตัดแต่งแช่แข็ง
ชิ้นส่วนไก่ตัดแต่งแช่แข็ง
รหัสสินค้า : 20C8860020359       
รับรองฮาลาลถึง : 10/03/2021
ชื่อแบรนด์ : WSF
บริษัท : บริษัท วงศ์สุวรรณอาหารและโลจิสติกส์ จำกัด
ที่อยู่ 341/7 หมู่ 9 หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
เบอร์โทร : 044-952070
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
YTR-BL (เนื้อน่องติดสะโพก) (25, 30, 35, 40, 50 G.)
กอท.ฮล. 20C8860030361
รับรองฮาลาลถึง 10/03/2021
YTR-BOILED SKIN  (หนังหน้าอกผสมหนังคอ) (20, 30, 50 G.)
กอท.ฮล. 20C8860040361
รับรองฮาลาลถึง 10/03/2021
ชิ้นส่วนไก่ตัดแต่งแช่เย็น
กอท.ฮล. 20C8860050263
รับรองฮาลาลถึง 10/03/2021
กึ๋นไก่แช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8860060263
รับรองฮาลาลถึง 10/03/2021
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ
น่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 20D9710070662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
น่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 20D9710070662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2021