สินค้า>>โรงเชือด/เนื้อสด>>ท็อปส์ไก่บดเกรดเอ
ท็อปส์ไก่บดเกรดเอ
รหัสสินค้า : 20C5410010356       
รับรองฮาลาลถึง : 22/03/2022
ชื่อแบรนด์ : เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล
บริษัท : บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
ที่อยู่ 99/9 ชั้น 15-17 เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 99/9 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ
น่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 20D9710070662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
น่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 20D9710070662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2021