สินค้า>>อาหาร>>ขนมโมจิ ไส้เผือก
ขนมโมจิ ไส้เผือก
รหัสสินค้า : 83A7690061149       
รับรองฮาลาลถึง : 14/02/2021
ชื่อแบรนด์ : โมจิจุฬา
บริษัท : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมณัฐชา 2000
ที่อยู่ 199/9 หมู่ 2 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร : 090-9746955, 056-32443
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ