สินค้า>>โรงเชือด/เนื้อสด>>ชำแหละชิ้นส่วนไก่
ชำแหละชิ้นส่วนไก่
รหัสสินค้า : 205490021152       
รับรองฮาลาลถึง : 05/06/2021
ชื่อแบรนด์ : CP
บริษัท : บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 313 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทร : -
เบอร์โทรสาร : -
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
เนื้ออกไก่ติดหนังหมักพร้อมปรุง
กอท.ฮล. 275490150959
รับรองฮาลาลถึง 05/06/2021
Frozen Raw Salted Chicken Breast Filet, Skinless Boneless
กอท.ฮล. 275490031155
รับรองฮาลาลถึง 05/06/2021
Frozen Salted Chicken Inner Fillet
กอท.ฮล. 275490041155
รับรองฮาลาลถึง 05/06/2021
เนื้ออกไก่หั่นชิ้นหมักนุ่มพร้อมปรุง
กอท.ฮล. 275490170960
รับรองฮาลาลถึง 05/06/2021
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ
เชือดสัตว์ (โค) ตามหลักศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 30J7350010462
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2020
น่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 20D9710070662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
เนื้อสันในโคขุน ตรา ลา ปาโลมา
กอท.ฮล. 30I5060010761
รับรองฮาลาลถึง 11/07/2019