สินค้า>>ทั้งหมด>>น้ำตาลทรายแดง
น้ำตาลทรายแดง
รหัสสินค้า : 744810030944       
รับรองฮาลาลถึง : 13/03/2021
ชื่อแบรนด์ : มิตรผล
บริษัท : บจก. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม (สาขามิตรภูเวียง)
ที่อยู่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 3 ถนนสุขุมวิท ซอย 2 คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร : 0-2656-8488
เบอร์โทรสาร : 0-2656-8486
น้ำตาลทรายแดง
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
น้ำตาลอ้อยธรรมชาติ
กอท.ฮล. 744810120355
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2021
น้ำตาลทรายแดง ตรา Tesco
กอท.ฮล. 744810090652
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2021
น้ำตาลทรายแดงชนิดพิเศษ ตราMITRPHOL
กอท.ฮล. 744810100454
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2021
น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ตราMITRPHOL
กอท.ฮล. 744810131056
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2021
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ