สินค้า>>เครื่องดื่ม>>น้ำนมโคขาดมันเนย พาสเจอร์ไรส์
น้ำนมโคขาดมันเนย พาสเจอร์ไรส์
รหัสสินค้า : 60C0980371159       
รับรองฮาลาลถึง : 29/07/2021
ชื่อแบรนด์ : เอ็มมิลค์
บริษัท : บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด
ที่อยู่ 123 หมู่ 4 สนามแย้ ท่ามะกา กาญจนบุรี 70190
เบอร์โทร : 032-291323
เบอร์โทรสาร : 032-2911323
น้ำนมโคขาดมันเนย พาสเจอร์ไรส์
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ