สินค้า>>อาหาร>>Glico Pocky Family Pack Green Tea Matcha Flavour (Singapore)
Glico Pocky Family Pack Green Tea Matcha Flavour (Singapore)
รหัสสินค้า : 83C4081490258       
รับรองฮาลาลถึง : 22/11/2020
ชื่อแบรนด์ : GLICO
บริษัท : บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด
ที่อยู่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 4 ถนนเพลินจิต ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
Pocky Green Tea Matcha Flavour  (Biscuit Stick Coated with Green Tea Flavour Confectionery)
กอท.ฮล. 83C4081090857
รับรองฮาลาลถึง 14/05/2021
POCKY CHOCO BANANA FLAVOUR (CHOCOLATE BISCUIT STICK COATED WITH BANANA FLAVOUR CONFECTIONERY)
กอท.ฮล. 83C4081460258
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
Pocky Cookies & Cream Taste (Chocolate Biscuit Stick Coated with Milk Flavour Confectionery and Crushed cookies)
กอท.ฮล. 83C4081780858
รับรองฮาลาลถึง 14/05/2021
Pejoy Green Tea Matcha Flavour (Biscuit Stick with Green Tea Flavour Confectionery)
กอท.ฮล. 83C4081901158
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ