สินค้า>>อาหาร>>Glico Pocky Family Pack Strawberry Flavour
Glico Pocky Family Pack Strawberry Flavour
รหัสสินค้า : 83C4081480258       
รับรองฮาลาลถึง : 22/11/2020
ชื่อแบรนด์ : GLICO
บริษัท : บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด
ที่อยู่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 4 ถนนเพลินจิต ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สินค้าอื่นๆ จากแบรนด์นี้
Pocky Chocolate Flavour (Biscuit Stick Coated with Chocolate Flavour Confectionery)
กอท.ฮล. 83C4081590558
รับรองฮาลาลถึง 14/05/2021
Fruity Pocky Strawberry Taste (Biscuit Stick Coated with Strawberry Cream and Flake)
กอท.ฮล. 83C4070151158
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
Pejoy Family Pack Green Tea Matcha Flavour
กอท.ฮล. 83C4081720858
รับรองฮาลาลถึง 14/05/2021
Alfie Cookies & Cream (Cookies & Cream Flavour Confectionery)
กอท.ฮล. 83C4081861158
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
สินค้าหมวดหมู่เดียวกันที่น่าสนใจ